پاک پرداخت

در کشور ما تعداد بانک ها بسیار زیاد است و هر ایرانی معمولا مشتری همزمان چندیدن بانک می باشد. مدیریت وام ها اخذ شده از هر بانک نیازمند حضور فیزیکی در بانک، یا در بهترین حالت استفاده از تعداد زیادی اپلیکیشن و وب سایت می باشد که مشکلاتی را برای کاربران ایجاد می کند. 
این برنامه با ایجاد امکان مدیریت همه اقساط بانک های مختلف در یک جا، به کاربران کمک بزرگی برای گزارش گیری و بازپرداخت وام ها می کند.
نسخه آزمایشی
حذف نسخه قبل
اعتبار سنجی:
ورود با نام کاربری و رمز خروج ورود به سیستم با استفاده از رمز یک بار مصرف درخواست رمز یکبار مصرف جهت ورود با روش درخواست و پاسخ
انتقال وجه مستمر :
ثبت انتقال وجه مستمر لغو انتقال وجه مستمر گزارش انتقال وجه های مستمر
انتقال وجه بين بانکي - پايا:
ثبت انتقال وجه پایا عادی لغو انتقال وجه پایا معلق کردن انتقال وجه پایا تایید انتقال وجه پایا فعال سازی مجدد انتقال وجه پایای معلق شده معلق کردن تراکنش پایا لغو تراکنش پایا فعال سازی یک یا چند تراکنش انتقال وجه پایای معلق شده گزارش آماری انتقال وجه بین بانکی - پایا گزارش فهرست انتقال وجه های بین بانکی - پایا گزارش فهرست تراکنش های انتقال وجه بین بانکی - پایا
انتقال وجه مستمر بين بانکي - پايا :
ثبت انتقال وجه پایا مستمر
انتقال وجه بین بانکی ساتنا:
ثبت انتقال وجه بین ساتنا گزارش انتقال وجه ساتنا جزئیات گزارش انتقال وجه ساتنا
تسهیلات:
فهرست تسهیلات جزئیات تسهیلات پرداخت تسهیلات اعلام مشخصات صاحب تسهیلات پرداخت تسهیلات با کارت
درگاه پرداخت:
پرداخت شتابی(خرید اینترنتی) دریافت اطلاعات فروشنده
سپرده:
فهرست سپرده ها دریافت تنظیمات سپرده های برگزیده فهرست سپرده های برگزیده کاربر دریافت سپرده

نظرات کاربران

نسخه های پیشین

نسخه آزمایشی

برنامه های مشابه

ابتدای صفحه