IDPay

حساب خود در هر بانکی را تبدیل به آیدی‌ کنید و برای دریافت پول به جای شماره کارت یا شماره شبا آیدی پی خود را به دیگران بدهید

یادداشت های زمان انتشار
نیازمندیها
اعتبار سنجی:
ورود با نام کاربری و رمز خروج دریافت اطلاعات مشتری
انتقال وجه عادی:
ثبت انتقال وجه عادی
انتقال وجه با شناسه:
ثبت انتقال وجه با شناسه گزارش انتقال وجه با شناسه
انتقال وجه مستمر :
ثبت انتقال وجه مستمر لغو انتقال وجه مستمر گزارش انتقال وجه های مستمر
انتقال وجه دسته ای:
ثبت انتقال وجه دسته ای
انتقال وجه بين بانکي - پايا:
ثبت انتقال وجه پایا عادی لغو انتقال وجه پایا معلق کردن انتقال وجه پایا تایید انتقال وجه پایا فعال سازی مجدد انتقال وجه پایای معلق شده معلق کردن تراکنش پایا لغو تراکنش پایا فعال سازی یک یا چند تراکنش انتقال وجه پایای معلق شده گزارش آماری انتقال وجه بین بانکی - پایا گزارش فهرست انتقال وجه های بین بانکی - پایا گزارش فهرست تراکنش های انتقال وجه بین بانکی - پایا
انتقال وجه مستمر بين بانکي - پايا :
ثبت انتقال وجه پایا مستمر
انتقال وجه دسته ای بين بانکي - پايا:
ثبت انتقال وجه پایا دسته ای
انتقال وجه بین بانکی ساتنا:
ثبت انتقال وجه بین ساتنا گزارش انتقال وجه ساتنا جزئیات گزارش انتقال وجه ساتنا
صورتحساب:
گزارش صورتحساب
کارت:
موجودی کارت دریافت مشخصات صاحب کارت فهرست کارت ها پرداخت قبض- تکی پرداخت قبض توسط سپرده پرداخت دسته ای قبض توسط سپرده تأیید قبض انتقال وجه کارتی مسدود کردن کارت تغییر رمز دوم کارت فهرست سپرده های اصلی و فرعی کارت
درگاه پرداخت:
پرداخت شتابی(خرید اینترنتی) دریافت اطلاعات فروشنده
سرویس های پرداخت:
فهرست موسسه ها فهرست پرداخت ها اطلاعات پرداخت پرداخت سرویس فهرست پرداختها سرویس اطلاعات پرداختها
عمومی:
دریافت نام صاحب سپرده اعلام نرخ سود سپرده ها اعلام نرخ ارزها محاسبه شبا سپرده بانک فهرست بانک های تعریف شده در سیستم اعلام فهرست شعب بانک پیگیری وضعیت درخواست ها نام سرویس دریافت نرخ ارز
سرویس های اختصاصی توسن بوم:
ثبت دستور پرداخت ليست دستور پرداخت ثبت درخواست انتقال وجه چند امضائي دريافت وضعيت انتقال وجه چند امضائي اجراي انتقال وجه چند امضائي ثبت دستور پرداخت گروهی انصراف از دستور پرداخت دریافت وضعیت دستور پرداخت بروزرسانی دستور پرداخت صورتحساب با شناسه

نظرات کاربران

برنامه های مشابه

ابتدای صفحه