تیم توسعه خریدیار
تیم توسعه خریدیار تیم توسعه خریدیار

تجربه خرید با آسایش بیشتر

خریدیار خرید حقیقی و مجازی را تلفیق کرده است و از مزایای هر دو سود می‌برد. خریدیار مشتریان را از حمل چرخ خرید و ایستادن در صفهای صندوق بی نیاز می‌کند و امکان تبلیعات و فروش بیشتر را برای فروشگاهها فراهم می‌سازد. خریدیار تلاش می کند یک تجربه خرید مدرن و منحصر به فرد بسازد.
ابتدای صفحه