سرایار
سرایار سرایار

خانه یعنی زندگی...

افزایش رفاه،آسایش و اطمینان در دنیای مدرن قدم گذاشتن در مسیری است که نیازمند خلاقیت، تلاش و استفاده هوشمندانه از ابزارهای مختلف می باشد.دنیای مجازی و به تبع آن پایگاه داده مناسب، همراه با یک رابط زیبا، ساده و حتی هوشمند بستری را ایجاد میکند تا به این اهداف نایل شویم.

امروزه یافتن یک مجری مناسب و مورد اطمینان برای امور روزانه دغدغه ای برای شهروندان شده است. بارها برای همه ی ما و همشهریان پیش آمده است که برای یک کار تعمیراتی  جزیی ساختمان از دوستان و آشنایان پرس و جو کرده ایم ، نگرانی از توانایی های فنی ، هزینه ی منصفانه و یا فاصله مکانی تعمیرکار همیشه همراه شهروندان بوده است.

سرایــار محیطی تحت وب و اپ موبایلی است که ارتباط بین ارائه دهندگان خدمات ساختمانی، تاسیساتی ،نظافت و نگهداری و ... را به متقاضیان خدمت مرتبط می کند. سرایار قادر است با نفوذ به لایه های مختلف جامعه نه تنها برای متخصصین حرفه ای بلکه کارجویان پاره وقت،دانشجو و دانش آموزان مشتاق فعالیت های حرفه ای و نیمه حرفه ای فرصت برای کسب درآمد و تجربه مهیا سازد. سهولت، اطمینان و سرعت محورهای اساسی برای سرایار خواهد بود.
ابتدای صفحه