گروه بیت نهم
گروه بیت نهم گروه بیت نهم
http://www.9bit.ir

چکاد، چشم انداز کسب و کاری ایمن در دنیا...

با توجه به اینکه سیستم عملیات مرتبط چک در سیستم‌های بانکی ایران هنوز مبتنی‌بر روش‌های دستی و سنتی می‌باشد مشکلات عدیده‌ای را برای مشتریان این سیستم که اهم آنان مشتریان حقوقی می‌باشند ایجاد کرده است. به‌طوری‌که هر‌کدام از پروسه‌های صدور، نقدکردن، انتقال، پیگیری و برگشت زدن چک مستلزم صرف زمانی طولانی و مراجعه به شعب و حتی گاهی پرداخت هزینه‌های گزاف می‌باشند.

در عصری که سیستم‌های بانکی با سرعتی چشمگیر به سمت دیجیتالی شدن گام بر‌می‌دارند مبرهن است که خلق سامانه‌هایی که ارائه‌دهنده تسهیلات مکانیزه در زمینه فعالیت‌های مرتبط با چک است می‌تواند تغییرات شگرفی علی‌الخصوص برای صاحبان مشاغل و کسب و کار ایجاد نموده و طرفداران بسیاری را به خود جذب نماید.

ابتدای صفحه