هاوین پال
هاوین پال هاوین پال

‎هاوین پال،سریع مطمئن ساده

برای انجام تبادلات بانکی و انتقال وجه بین دو شخص حقیقی یا حقوقی و همینطور خرید از  فروشگاه ها و کمک به موسسات خیریه و خرید  از فروشگاه های آنلاین میتوان به راحتی از هاوین پال استفاده کرده به صورتی که برای هر تراکنش یک شناسه QR ایجاد شده و همچنین از طریق تکنولوژی NFC نیز انجام پذیر است. با این روش فرآیند انتقال وجه سریع و راحتر بوده و در تمامی کسب و کار های به آسانی مورد استفاده قرار گیرد و همچنین احتمال خطا در ورود اطلاعات بانکی نیز در آن کمتر میشود.
ابتدای صفحه