تیم برنامه‌نویسی پولگرام
تیم برنامه‌نویسی پولگرام تیم برنامه‌نویسی پولگرام

به راحتی فرستادن یک پیام، پرداخت کنید !

پولگرام 
با وجود اینکه در کشورما،‌تلفن های هوشمند و اینترنت همراه از ضریب نفوذ بالایی برخوردار هستند، ولی خدمات بانکی همراه، همچنان مورد بی توجهی  کاربران قرار می گیرند. جالب این جاست که بسیاری از کاربران حتی برای یک بار هم از خدمات موبایل بانک و اینترنت بانک استفاده نکرده اند تا طعم راحتی و امنیت آن را بچشند.
پولگرام می خواهد با ارایه محیطی آشنا - شبیه تلگرام - برای جلب اعتماد کاربر و ایجاد جذابت اولیه،‌مخاطبین را با اینگونه خدمات آشتی دهد.
کاربران در پولگرام محیطی آشنا را تجربه خواهند کرد و با عملکردهای آشنا، کارهای روزمره بانکی خود را  - براساس پرداخت و انتقال وجه -  انجام می دهند.
ابتدای صفحه