چيتا سرويس

چيتا سرويس

web
web
Authentication:
Login Static
Card:
Get Card Owner Pay Bill Deposit Bill Payment Deposit Batch Bill Payment Get Bill Info Card Transfer
خدمات شارژ و قبض:
سرويس دريافت قبوض پرداخت شده سرويس تاييد قبض دسته اي سرويس پرداخت قبض دسته اي BillInquiry پرداخت قبوض خاص

Comments

Same Apps

Go Top