برنامه تستی1

نجمه فعال
عمومي:
فهرست بانک هاي تعريف شده در سيستم نام سرويس دريافت نرخ ارز ارسال پيام کوتاه احراز هويت خيريه ورود با OAuth دريافت توکن جديد با رفرش توکن دريافت توکن با استفاده از کد
موسسه:
سرويس فهرست موسسه ها فهرست صورتحساب، پرداخت شده به يک موسسه خاص سرويس انتقال وجه با شناسه پرداخت
سپرده:
دريافت سپرده

نظرات کاربران

نجمه فعال

در بررسی دوباره وضعیت مشخص شد

نام تستی

برنامه کاربردی است

خیلی برنامه خوبیست 2

نسخه های پیشین

برنامه های مشابه

ابتدای صفحه