سرايار
سرايار سرايار

خانه یعنی زندگی...

افزايش رفاه،آسايش و اطمينان در دنياي مدرن قدم گذاشتن در مسيري است که نيازمند خلاقيت، تلاش و استفاده هوشمندانه از ابزارهاي مختلف مي باشد.دنياي مجازي و به تبع آن پايگاه داده مناسب، همراه با يک رابط زيبا، ساده و حتي هوشمند بستري را ايجاد ميکند تا به اين اهداف نايل شويم.

امروزه يافتن يک مجري مناسب و مورد اطمينان براي امور روزانه دغدغه اي براي شهروندان شده است. بارها براي همه ي ما و همشهريان پيش آمده است که براي يک کار تعميراتي  جزيي ساختمان از دوستان و آشنايان پرس و جو کرده ايم ، نگراني از توانايي هاي فني ، هزينه ي منصفانه و يا فاصله مکاني تعميرکار هميشه همراه شهروندان بوده است.

سرايــار محيطي تحت وب و اپ موبايلي است که ارتباط بين ارائه دهندگان خدمات ساختماني، تاسيساتي ،نظافت و نگهداري و ... را به متقاضيان خدمت مرتبط مي کند. سرايار قادر است با نفوذ به لايه هاي مختلف جامعه نه تنها براي متخصصين حرفه اي بلکه کارجويان پاره وقت،دانشجو و دانش آموزان مشتاق فعاليت هاي حرفه اي و نيمه حرفه اي فرصت براي کسب درآمد و تجربه مهيا سازد. سهولت، اطمينان و سرعت محورهاي اساسي براي سرايار خواهد بود.
ابتدای صفحه