TradeOff
TradeOff TradeOff
http://tradeoff.trade

نسل جديد بازار پول

تريدآف بستري است، امن که خريداران و فروشندگان ارزهاي مختلف (عادي و ديجيتال) را به يکديگر وصل مي‌کند و امکان معامله‌اي با کمترين ريسک و بيشترين سود را فراهم مي‌کند. در اين بستر ابزارهايي براي کاهش کارمزد جابجايي و ساير هزينه‌ها پيش‌بيني شده است.

ابتدای صفحه