گروه بيت نهم
گروه بيت نهم گروه بيت نهم
http://www.9bit.ir

چکاد، چشم انداز کسب و کاري ايمن در دنيا...

با توجه به اينکه سيستم عمليات مرتبط چک در سيستم‌هاي بانکي ايران هنوز مبتني‌بر روش‌هاي دستي و سنتي مي‌باشد مشکلات عديده‌اي را براي مشتريان اين سيستم که اهم آنان مشتريان حقوقي مي‌باشند ايجاد کرده است. به‌طوري‌که هر‌کدام از پروسه‌هاي صدور، نقدکردن، انتقال، پيگيري و برگشت زدن چک مستلزم صرف زماني طولاني و مراجعه به شعب و حتي گاهي پرداخت هزينه‌هاي گزاف مي‌باشند.

در عصري که سيستم‌هاي بانکي با سرعتي چشمگير به سمت ديجيتالي شدن گام بر‌مي‌دارند مبرهن است که خلق سامانه‌هايي که ارائه‌دهنده تسهيلات مکانيزه در زمينه فعاليت‌هاي مرتبط با چک است مي‌تواند تغييرات شگرفي علي‌الخصوص براي صاحبان مشاغل و کسب و کار ايجاد نموده و طرفداران بسياري را به خود جذب نمايد.

ابتدای صفحه