هاوين پال
هاوين پال هاوين پال

‎هاوين پال،سريع مطمئن ساده

براي انجام تبادلات بانکي و انتقال وجه بين دو شخص حقيقي يا حقوقي و همينطور خريد از  فروشگاه ها و کمک به موسسات خيريه و خريد  از فروشگاه هاي آنلاين ميتوان به راحتي از هاوين پال استفاده کرده به صورتي که براي هر تراکنش يک شناسه QR ايجاد شده و همچنين از طريق تکنولوژي NFC نيز انجام پذير است. با اين روش فرآيند انتقال وجه سريع و راحتر بوده و در تمامي کسب و کار هاي به آساني مورد استفاده قرار گيرد و همچنين احتمال خطا در ورود اطلاعات بانکي نيز در آن کمتر ميشود.
ابتدای صفحه