توسعه سامان
توسعه سامان توسعه سامان
https://www.ts.co.ir

ما آينده شما را توسعه مي دهيم.

شرکت فناوري اطلاعات توسعه سامان فعاليت خود را در حوزه توليد BackEndهاي IT و ICT از سال ???? با نام پيام صالح آغاز نمود و از سال ???? به نام توسعه سامان تغيير نام يافت.
شرکت توسعه سامان هم اکنون داراي پروژه هاي بزرگي در حوزه هاي مختلف فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشور مي باشد که از جديدترين اين پروژه ها مي تواند به موارد زير اشاره نمود:
+ پيان رسان Cloud-Based گپ 
+ شبکه اجتماعي ويدانما ( بستر عرضه و نشر امن محتواي ويديويي با فناوري Encrypted Streaming ) 
+ گيم سنتر بازيبان ( بستر مديريت و نشر بازي هاي آنلاين و موبايلي )
+ امن کارت ( Prepaid card )
+ پروژه اپدانا MBaaS

ابتدای صفحه