رسا پيشه
رسا پيشه رسا پيشه

رسا پيشه ، صداي رساي کسب و کار شما

اگر کسب و کار کوچکي هستيد و به دنبال راه­ حلي مناسب و کم هزينه براي مديريت مشتريان و ارتباط با آن ها مي گرديد، رسا پيشه مي تواند بهترين گزينه براي کمک به شما باشد. ما سعي نموده ايم ارتباط شما با مشتريانتان را ساده کنيم و بدون هزينه هاي اضافي امکان معرفي کسب و کار خود به مشتريان و مديريت مشتريان، صورتحساب ها و پرداخت هاي آن ها را براي شما فراهم کنيم.

البته رسا پيشيه راه حل هاي بسيار مناسبي براي مشتريان کسب و کار ها نيز فراهم نموده است که به راحتي بتوانند ، کسب و کار هاي اطراف خود را پيدا کرده ، با آنها ارتباط برقرار کنند ، از نظرات ساير مشتريان در خصوص کسب و کار آگاه شده ، پيشنهادات آنها را دنبال کنند و پرداخت ها و صورتحساب هاي دوره اي خود به کسب و کار ها را مديريت نماييد.

با رسا پيشه کسب و کارهاي کوچک و مشتريان آن ها هيچ نگراني در مورد مديريت صورتحساب ها و پرداخت هاي خود ندارند و با راهکارهايي که ما براي آن ها انديشيده ايم، تمامي روابط مالي و پرداخت هاي آن ها مديريت مي گردد?.

ابتدای صفحه